Johan F Aasen AS

Velkommen

Erfaring er en

verdifull ressurs.

 

Jeg vet hvordan vi best kan

bruke disse ressursene.

 

Med bakgrunn i min kompetanse og erfaring skal jeg være en kreativ ressurs for selskap i en aktiv internasjonaliseringsprosess!

 

Johan F. Aasen AS er et konsulentselskap med mer enn 30 års internasjonal erfaring. 

Min erfaring som bedriftsleder av produksjonsbedrifter i et internasjonalt marked, kombinert med en rekke styreverv fra mange ulike bransjer, har gitt meg en unik ballast.

I løpet av de siste 30 år har internasjonal handel vært min arbeidsplass.  Det å ha kunnskap om hvordan man møter og forhandler med ulike mennesker med ulik bakgrunn og kultur er en forutsetning for å kunne lykkes.  Kunnskap om og forståelse av den andre parts kultur og historie kan være forskjellen på suksess og fiasko.  

Min egen arbeidsplass har i alle år mer eller mindre vært hele verden, men i dag har jeg en spesiell fokus på India - et land jeg har arbeidet på i nesten 20 år og som jeg ser på som verdens største marked!