Johan F Aasen AS

Business Match Making Program

 

Business Match Making Program (BMMP) er finansiert av Norad og organisert gjennom Innovasjon Norge. 

Gjennom programmet får man ikke bare finansiell støtte ved en reise til det respektive landet, man får i tillegg svært verdifull assistanse i form av markedskunnskap fra Innovasjon Norges lokale kontor.

Johan F. Aasen AS har mange års erfaring fra MatchMaking og vil bistå alle bedrifter som ønsker å se om de kan godkjennes under ordningen.

Kontakt meg og jeg vil,

uten noen form for økonomisk ansvar fra din side,

informere om markedsmuligheter og om programmet.

 
Hensikten med BMMP er å etablere et sunt økonomisk fundament for norske bedrifter som ønsker et bedre fotfeste i de respektive landene.  Dette kan gjøres gjennom et samarbeid mellom partene når det gjelder produkt og teknologi på den ene siden og rimelig og kvalifisert produksjon på den andre.  I mange tilfeller ønsker den norske bedriften ikke å inngå et formelt samarbeid med en lokal partner og vil da stå fritt til å kunne sette opp sin egen virksomhet, det være seg et representasjonskontor eller ren produksjon.  

Johan F. Aasen AS er RKP (Regional Kontaktpunkt), som på vegne av Innovasjon Norge arbeider som konsulent for norske bedrifter som ønsker nærmere informasjon om:

  • India
  • Vietnam

MatchMaking-programmet har i første rekke fokus på små og mellomstore bedrifter.  Likevel er det også mulig for større norske selskap å delta i programmet, så lenge de ligger innenfor programmets retningslinjer.

Relevante former for samarbeid innen BMMP:

1)      Joint Venture

2)      Etablering av 100 % eid selskap

3)      Prosjektbasert samarbeid (basert på langsiktig strategi)

4)      Etablering av distribusjonskontor eller service-kontor.

5)      Underleverandør og eller lokal lisensproduksjon

6)      Handel  

Relevante forretningsområder:
BMMP er i utgangspunktet åpen for alle typer industrier.  Likevel ønsker man spesiell fokus på de områder hvor Norge har spesielle fordeler og/eller kompetanse, slik som marin sektor, olje/gass, fornybar energi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), teknologi innen miljø og forurensing, så vel som handel.