Johan F Aasen AS

Profesjonell erfaring

 

Etter min utdannelse som sivilingeniør (maskin) ved Michigan Technological University (with honor), Michigan, USA, har jeg tatt en rekke avanserte kurs innen økonomi og ledelse. 

I løpet av de siste ti-år har jeg vært adm. direktør for flere produksjonsbedrifter, alle med avanserte maskiner og internasjonal handel.  

I dag er jeg engasjert som profesjonell styreformann for 10 selskap.   

Min lange praktiske bakgrunn som leder for produksjonsselskap med internasjonal handel kombinert med mitt virke som styreformann innen mange forskjellige industrier, har gitt meg en meget spesiell ballast.

Jeg har i de aller fleste år hatt internasjonal handel som arbeidsplass.  Det å kunne møte kunder/samarbeidspartnere på deres premisser og ta seg tid til å sette seg inn i deres kultur og historie, er vel et av de feltene som norsk industri kan for lite om.  

Forskjellen mellom en god og en dårlig kontrakt, er ofte ikke bare bestemt av produktets kvalitet og egenskaper.  De beste kontrakter oppnås når man kan forstå motpartens menneskelige svake og sterke sider, for så å bygge opp gjensidig tillit.

Min internasjonale erfaring er i utgangspunktet verdensomspennende, men her vil jeg i første rekke fokusere på følgende land/marked:

  • India, Pakistan og Sri Lanka.  India, verdens største marked de neste 20 årene, med mer enn 20 million millionærer og 300 million potensielle kunder.  India og de omkringliggende landene representerer et område med enorme muligheter, men dersom man undervurderer de kulturelle forskjellene kan man få uante problemer.                      I  India har jeg vært gjennom alle stadier relatert til det å starte opp en produksjons-bedrift, fra markedsundersøkelser, produkt design studier, forhandlinger med mulige kunder, finansiering, starte et A/S, kjøp av land/bygninger, kjøp og installasjon av maskiner og utstyr, ansettelse av ledelse og arbeidere, oppstart av produksjon, så vel som salg og markedsføring. 
  • South-East Asia, focusing on Vietnam, Malaysia, Singapore and the Philippines.  These countries have been in the shadow of China, but not the least Vietnam with its fast growing ship building industry has become a very interesting alternative the recent years.
  • Midt-Østen, med fokus på Dubai/Abu Dhabi, Bahrain and Qatar.  I dag er området ansett som verdens største byggeplass.  
  • USA og Canada, marked som er enkle å nå, så lenge man forstår "the American way of thinking".  
  • Australia og New Zealand, enorme områder som i sin tid ble bygd opp av europeere, men som i dag er en smeltedigel av mange andre raser og kulturer. 
  • De fleste europeiske land, hvor kulturforskjellene mellom f.eks. Tyskland og England er langt større enn folk flest forstår.  
  • Øst-Europa, hvor man fortsatt kjemper med den "gamle tenke-måten". 
  • Sør-Afrika, et forholdsvis nytt stort marked, hvor "black empowerment" kan være nøkkelen til fortsatt vekst. 
  • Nord-Afrika, hvor arabisk væremåte og foretningskultur ofte blir misforstått.