Johan F Aasen AS

Referanser

 

I løpet av de siste 30 årene har jeg hjulpet mange selskap gjennom den ofte tunge prosessen det er å få på plass en klar langsiktig strategi.  Ikke minst har jeg hjulpet mange bedrifter med internasjonalisering og optimalisering av selskapets ressurser på utenlandske marked.


Erfaring er en verdifull ressurs.

Blant de mange selskap som har vært involvert i MatchMaking-programmet (Vietnam og India), vil jeg nevne følgende:

Som profesjonell styreformann har jeg også vært svært involvert i mange bedrifters langtids strategi og internasjonaliseringsprosesser, som f.eks.:  

 

Jeg behandler alle klienter med konfidensialitet så vel som den oppmerksomhet som alle kunder fortjener.