Johan F Aasen AS

Samarbeidspartnere

 

I løpet av de siste ti-år har Johan F. Aasen AS arbeidet sammen med en rekke firma og personer med masse erfaring og kunnskap innen de fleste fagområder. 

Det har alltid vært en meget viktig del av min strategi å bygge opp et team av personer og firma, som kan bli en meget viktig ressurs i små så vel som store prosjekt.

Etter å ha arbeidet 20 år på det indiske markedet har jeg ikke bare bygd opp viktig egenerfaring og et nettverk av verdifulle kontakter, jeg har også gått inn i et formelt samarbeid med Raj Sharma.  Sammen vil vi kunne hjelpe norske og internasjonale bedrifter som ønsker å se nærmere på det enorme indiske markedet, det være seg for å selge, for å kjøpe eller for å produsere egen varer ==> Se "India".       

Raj Sharma, er en indisk nordmann som bor i Kristiansand.  Raj Sharma og hans familie har ikke bare god kunnskap om indisk industri, men også et fantastisk kontaktnett som mange norske bedrifter vil kunne benytte.  Nedenfor et bilde av Raj og meg.   

 

Segel AS.  Med base på Nordfjordeid og underkontor i Måløy, så vel som i Polen, har Segel et team av dyktige konsulenter med internasjonal erfaring og gode kontakter,

Sea Technology AS.  Selskapet ledes av Lars Aage Eldøy er en erfaren skipsdesigner, som i mange tiår har arbeidet innen norsk og internasjonal skipsindustri.

Rogaland Eksportutvikling AS (REU) er et konsulentselskap som har fokus på olje- og gassindustrien.  Selskapet ledes av Are Selstad.

Meps AS.  Dette er et investeringsselskap med fokus på små og store eiendoms- og byggeprosjekt.  De investerer også i noen industri-prosjekt og har i løpet av de siste 20 årene også deltatt i en rekke venture investeringer.  Selskapet ledes av Jan T. Ødegård.   

Martin Osleger.   Martin er opprinnelig fra Texas, nå bosatt i England.  Martin har lang erfaring innen internasjonal containerindustri (store fraktcontainere, så vel som mindre spesialcontainere).  I løpet av de siste ti-år har han også vært med i en rekke industriprosjekt verden over.  

Context Consult.  Åsa Sildnes har lang erfaring fra det afrikanske kontinentet.  I dag er hun også RKP for MatchMaking i Bangladesh.