Johan F Aasen AS

                  

VIETNAM

 

LANDET SOM HAR LÆRT AV KINAS FEIL

 Mange som i dag produserer varer i Kina har begynt å se på Vietnam som et godt alternativ.


De siste 10 årene har vietnamesisk industri for en stor grad vært drevet av myndighetenes mål om at Vietnam innen 2015 skal bli verdens 4. største skipsbyggernasjon.

Vietnam er allerede den 5. største, så det er meget sannsynlig at de vil nå sitt mål, noe som gir mange positive ringvirkninger.

De enorme investeringene og utbyggingen av skipsverftene har selvfølgelig også resultert i positiv vekst innen de fleste andre industriområder.  På tross av at Vietnam er en kommunistisk stat, ønsker vietnamesiske myndigheter både lokale privateide selskap, så vel som utenlandsk kapital velkommen. 

Jeg har vært så heldig å ha kunne følge den positive utviklingen i Vietnam over en årrekke.  Vietnameserne er et hardt arbeidende folk med evnen til å lære hurtig.  Dette har også resultert i en stadig voksende interesse fra utenlandske selskap. 

 

 

  Det NORAD-finansierte MatchMaking-programmet er en meget fin mulighet til å lære mer om det Vietnamesiske markedet og forretningsmuligheter. 

Kontakt meg og jeg vil, uten noen form for forpliktelse, gi deg informasjon om Vietnam og hvilke finansielle muligheter som finnes gjennom MatchMaking-programmet.